Callscribe.me može automatski pretvoriti vaš MP3 u tekst za nekoliko minuta:
1. Prijavite se na aplikaciju:
2. Učitajte vlastitu datoteku.
3. Otvorite prozor uređivača transkripcije
4. Pravilno odaberite uređivač transkripcije i odaberite pravi jezik.

Callscribe.me radi s najboljim svjetskim procesorima transkripcije: Google, Amazon, Microsoft, IBM, Yandex, Alibaba, Baidou i podržavaju sve jezike koji podržavaju odabrani procesor transkripcije. Ovo je oko 120+ jezika i dijalekata. Izaberite pravi jezik i dijalekt za najbolji rezultat. Takođe možete istovremeno napraviti transkripciju na svim procesorima, a zatim provjeriti najbolji rezultat.

5. Kupite postupak transkripcije

Možete kupiti transkripciju za svaki postupak transkripcije. Kada se završi transkripcija, možete kupiti i prijevod transkripcije na strani jezik.

6. Pričekajte malo vremena da završite automatsku transkripciju
Tijekom rada s transkripcijom možete raditi s drugim datotekama. Vrijeme prepisa ovisi o procesoru prijepisa, trajanju zvuka, formatu datoteke i tako dalje. Obično daju 1 min za svakih 5 min izvornog zvuka.
7. Uredite svoj transkript ako je potrebno.